17AĞUS.

Nefroloji Nedir ?

Kronik böbrek hastalığı böbreklerimizde 3 aydan fazla sürede gelişen böbreklerin yapı ve işlevlerini bozan hastalığı tanımlamak için kullanılır. Eğer başka organlarımızı da etkileyen başka hastalıların bi

Kronik Böbrek Hastalığı

Kronik böbrek hastalığı böbreklerimizde 3 aydan fazla sürede gelişen böbreklerin yapı ve işlevlerini bozan hastalığı tanımlamak için kullanılır. Eğer başka organlarımızı da etkileyen başka hastalıların bi

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Kronik böbrek hastalığı böbreklerimizde 3 aydan fazla sürede gelişen böbreklerin yapı ve işlevlerini bozan hastalığı tanımlamak için kullanılır. Eğer başka organlarımızı da etkileyen başka hastalıların bir parçası olarak böbreklerimizde hastalanmamışsa böbrek yetmezliği son dönemlere yaklaşıncaya kadar hastalarda şikayet olmayabilir. Bu yüzden kronik böbrek hastalığı tanısı bazı hastalarda tesadüfen saptanır. En erken bulgulardan birisi gece idrara çıkmaktır. Diğer önemli bir bulgu ödemdir. Önce ayak bilekleri ve göz kapağı çevresinde ödem oluşur. Hastalığın son dönemlerinde tuz alımına dikkat edilmiyor ve idrar söktürücü kullanılmıyorsa ödem yaygın hale gelir. Bu dönemde kan basıncı ölçümü yapılırsa hipertansiyon saptanır. Vücudumuzda kırmızı küre yapımını sağlayan hormon böbreklerde yapıldığı için kronik böbrek hastalığının seyri sırasında kansızlık görülür. Hastaların çoğunda ortaya çıkan yakınmaların çoğu aslında kansızlıkla ilgilidir. Halsizlik, iştah azalması, çabuk yorulma, duygulanımda çökme ve uyku sorunları bunlardan bazılarıdır. Kansızlığın düzeltilmesi ile bir çok yakınma düzelir. Kronik  böbrek hastalığının son dönemlerinde bütün organlarımız etkileneceği için çok değişik yakınma ve bulgular ortaya çıkar. Böbreğin işlevlerinin bozulmasının etkilediği organların başında kalp gelir. Kalbin işlevlerinin bozulmasından en çok etkilenen organ da böbrektir. Yani bu iki organın herhangi birisinde olan bozulma diğerini olumsuz etkiler. Böbrek yetmeliği nedeni ile etkilenen diğer önemli organlar kemikler ve damarlarımıdır. Vücuttaki Kalsiyum-Fosfor dengesinin sağlanmasında böbreklerimiz önemli görevler aldığı için bu dengenin bozulması öncelikle kemiklerimizi etkiler. Kemik  dışı kireç (Kalsiyum-Fosfor bileşikleri) çökmesi en çok damarlarımıza olduğu için böbrek hastalığında damar sertleşmesi olasılığı çok artar ve hastalarımızın önemli bir kısmını damar sertliği sorunundan kaybederiz. Bozulmuş bu dengeyi düzeltmek için Paratiroid hormon adı verilen bir hormonun düzeyi artar. Bu bir dereceye kadar etkili olur. Kronik  böbrek hastalığının ileri dönemlerinde bu hormonun düzeyi çok yükselebilir ve kemiklerimizde erimeye yol açar. Yine kronik böbrek hastalarında ortaya çıkan kaşıntının büyük oranda sebebi bu hormondur.

Kronik  böbrek hastalığı sanıldığının aksine yaygın görülen bir hastalıktır. Ülkemizde yapılan CREDİT isimli çalışmada erişkin yaş grubunda değişik evrelerde yaklaşık toplumun % 15’nde yani 7.500.000 (yedi buçuk milyon) kişide kronik  böbrek hastalığı olduğu saptanmıştır. 

Kronik  böbrek hastalığına yol açan en önemli hastalıklar şeker hastalığı  e tansiyon yüksekliğidir. Bu hastalıklar dışında glomerülonefrit, piyelonefrit, böbreğin kistik hastalıkları, böbrek taşları ve ilaç kullanımı gibi sebepler böbreklerimizde hastalığa yol açabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz yakınmalar varlığında, tansiyon yüksekliğinde, ailede genetik geçişli böbrek hastalığı gibi durumlarda kronik  böbrek hastalığı araştırması gerekebilir.

Kategoriler