17AĞUS.

Nefroloji Nedir ?

2019 yılının son aylarında Çin’se ilk kez rapor edilen ve kısa sürede pandemi haline gelen Covid-19 adı verilen Coranavirüs 2 tarafından oluşturulan hastalık böbrek..

Covid-19 ve Böbrekler

2019 yılının son aylarında Çin’se ilk kez rapor edilen ve kısa sürede pandemi haline gelen Covid-19 adı verilen Coranavirüs 2 tarafından oluşturulan hastalık böbrek..

COVİD-19 VE BÖBREKLER

2019 yılının son aylarında Çin’se ilk kez rapor edilen ve kısa sürede pandemi haline gelen Covid-19 adı verilen Coranavirüs 2 tarafından oluşturulan hastalık böbrek sağlığını da olumsuz etkilemektedir.  Hastalığın seyri sırasında %2-50 oranında Akut Böbrek Hasarı görüldüğü rapor edilmiştir. Görülme sıklığındaki bu değişkenlik Akut Böbrek Hasarı tanımındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Rakamlar farklı olsa da bütün çalışmalarda Akut Böbrek Hasarı olan hastalar olmayanla göre daha kötü bir seyir göstermişlerdir. Çin’de Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden hastalara yapılan otopsilerde böbreklerde Akut Tübüler Nekroz saptanması virüsün doğrudan böbrek hücrelerini enfekte ettiği savını güçlendirmektedir.

Bu enfeksiyonla ilgili diğer önemli nokta ise böbrek hastalığı olan. Diyaliz hastaları ve böbrek nakli olan hastalarda bu hastalığın nasıl seyrettiği ve tedavide neler yapılacağıdır. Salgının başladığı ilk günlerde bağışıklı sistemi baskılanmış bu hastalarda hastalığın nasıl seyredeceği merak edilmekteydi. Ülkemizdeki  rakamlara  baktığımızda  genel topluma göre ölüm riski bu hastalarda daha yüksektir. Riskli grupta yer alan bu hasta grubunda daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Kategoriler